Help! Een Ziekmelding
Een ziekmelding kan een beladen bericht zijn. Het werk moet door, je wilt jouw beloften aan de klant waarmaken. Je voelt je betrokken bij je werknemer, maar het verzuimprotocol en de wet verbetering poortwachter draaien jou op slot. Welke vragen kan en mag je stellen? Hoe weet je zeker dat je voldoet aan je verplichtingen als werkgever? En ligt vanaf dit moment jouw lot in handen van een bedrijfsarts?

Aanpak
Neem de tijd en verzamel de moed om eens stil te staan en drie stappen terug te doen. Werk aan een verzuimaanpak waarmee je kan zeggen ‘ik doe het op mijn manier!’  Een aanpak waarmee je zelf de regie houdt, je voor iedereen voelbaar verandering teweegbrengt en waarmee je onder aan de streep resultaat boekt voor jezelf, je mensen en je organisatie. 

Waar te beginnen
Zo’n aanpak vraagt om een ommezwaai, voor de hele organisatie. Ben je daar als manager klaar voor? Dan weet Presta training & advies waar te beginnen, hoe door te pakken en vol te houden.

Wat kun je wél doen?
Misschien heb je een specifiek ziektegeval in jouw organisatie waarin de situatie lijkt te stagneren. De communicatie verloopt moeizaam en de relatie bekoelt voelbaar. Als onafhankelijke professional kan ik het dossier bestuderen, analyseren en jou adviseren. Ik kan de rol van intermediair op mij nemen en het initiatief oppakken voor het open en goede gesprek met elkaar, zonder de belemmering van de emoties die meespelen vanuit de betrokkenheid. Samen werken we vooral toe naar de antwoorden op de vraag: ‘Wat kun je wél doen?’