Anders omgaan met verzuim en daarmee resultaat boeken, dat is waar Presta training & advies voor staat. Het is een filosofie, een manier van samenwerken dat de werkgever een sleutelrol geeft, terwijl de werknemer de hoofdrol neemt. Zo’n manier van samenwerken heeft direct invloed op de inzetbaarheid van je mensen en heeft positieve gevolgen voor je klanten, dan wel je cliënten.

Inventariseren
Aan de hand van gesprekken, vragenlijsten, interviews en analyses brengen we samen in kaart hoe de organisatie er voor staat als het gaat om inzetbaarheid. In hoeverre wordt eigenaarschap echt gedeeld? Hoe is de onderlinge communicatie, welke vorm van omgang wil je bereiken en voor welk resultaat ga je samen? Het gesprek hierover wordt zó vanzelfsprekend, dat op het moment van ziekmelding het uitgangspunt van de medewerker een hele andere is.

Werkelijke verantwoordelijkheid
Wat is het effect van mijn ziekmelding op mijn werk? Op mijn klant? Op mijn collega’s? Werknemers die werkelijke verantwoordelijkheid krijgen en oppakken, nemen die verantwoordelijkheid serieus. Ze laten deze niet zomaar los op het moment van hun ziekmelding en vragen zich samen met jou af: wat kan ik wél doen? Daarmee is de dag van ziekmelding welbeschouwd de eerste dag van re-integratie.