Mijn naam is Roelie van Wijngeeren. Stevig sta ik naast de manager van een organisatie die écht verschil wil maken in de inzetbaarheid van haar werknemers. Hoe kunnen we een werknemer sterker maken? Wat kunnen we doen om verzuim te repareren, of liever nog te voorkomen? Immers, een vitale en gelukkige werknemer maakt het verschil voor de klanten die hij of zij bedient. 

Focus
Puur aan de bedrijfskundige kant adviseer ik over wetgeving en kosten rondom verzuim. Tegelijkertijd waak ik ervoor dat de focus blijft liggen op open en eerlijke communicatie met de werknemers, op werkplezier en genoegdoening en daarmee uiteindelijk op de dienstbaarheid naar de klant of de cliënt. De cijfermatige resultaten volgen als vanzelf, let maar op!

Luisteren, voorstel doen en stappen nemen
Mijn kennis en ervaring deed ik op bij verschillende organisaties en gelukkig leer ook ik elke dag bij. Ik ben Arbeidsdeskundige en Register Consultant Duurzame Inzetbaarheid. Vanzelfsprekend heb ik kennis van sociale zekerheid en wet- en regelgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ik ben thuis in de arbodienstverlening en de contractvormen die daarbij horen. Ik luister naar je en hoor van je waar jij als manager tegenaan loopt. Ik kan snel en overzichtelijk de problematiek in kaart brengen en ik doe je een voorstel over de te maken stappen naar een vitale toekomst voor de organisatie. Een vitale toekomst die overal, voor alle betrokkenen voelbaar is.

Goede voorbeeld
Vaak zie ik dat managers zelf ook worstelen met werkdruk en prioriteiten. Hoe staat het met jouw vertrouwen om werk uit handen te geven, verantwoordelijkheid over te dragen? Lukt het je om op tijd afstand te nemen en goed te zorgen voor jezelf? Geef jij daarin het goede voorbeeld? Ik kan je een spiegel voorhouden, doorvragen en inspireren en ik zal jou het goede voorbeeld geven. Ik kom tijdelijk binnenvliegen, maak je bewust, sla de spijker op z’n kop. Samen maken we een concreet plan, duidelijke afspraken en we starten een nieuw tijdperk waarin de organisatie floreert met duurzaam inzetbare mensen die hun verantwoordelijkheid nemen – als vanzelfsprekend.

Training als instrument voor verandering
Een rapport of een plan is slechts de start van een verandering. Om een echte verandering door te maken, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, is training nodig. Training is een essentieel onderdeel van het geheel, te beginnen met de leidinggevenden. De nadruk in de trainingen ligt op gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding. Hierbij nemen we de verschillende gedragsstijlen onder de loep en leren we welk effect dit heeft op de communicatie. We laten ons niet leiden door de Wet Verbetering Poortwachter, maar vanzelfsprekend voldoet onze nieuwe werkwijze daar wel aan. De inhoud van de trainingen is verder afhankelijk van de behoefte. Als ervaren trainer stel ik de trainingspakketten samen en verzorg ik de trainingen op maat.

Stoppen met Roken SineFuma
Naast mijn werk als trainer en arbeidsdeskundig adviseur ben ik ook gecertificeerd Stoppen met Roken coach voor SineFuma. In groepsverband of individueel begeleid ik mensen naar een rookvrij bestaan. Roken is een verslaving en ermee stoppen is niet gemakkelijk. Met de juiste begeleiding en hulpmiddelen lukt het heel veel deelnemers om rookvrij te worden én te blijven. Ik draag daarmee heel concreet bij aan een gezondere leefstijl en dat geeft me erg veel voldoening.