Een nieuwe vorm van omgang met elkaar groeit stap voor stap. De rol van de leidinggevende is hierbij bepalend, daarom zijn de leidinggevenden de eersten die ik train en coach. We stellen samen een heel nieuw (verzuim)reglement op met uitgangspunten die werkelijk worden gedragen door het management. Daarna volgen de werknemers, ook zij krijgen ondersteuning in de vorm van training en coaching. De eerste stappen voor een gezondere organisatie zijn nu gezet.

Integrale aanpak
Elke organisatie is anders. Daarom bestaat een kant en klaar inzetbaarheidsprogramma niet. Het programma ‘gezond samen werken’ vraagt allereerst een goede inventarisatie van wat er is en waar je naar toe wilt. Ook gaat het erom hoe je het organiseert, communiceert en implementeert. Met wie heb je vervolgens te maken? Met wie stem je af en van wie verwacht je ander gedrag? Een integrale aanpak is cruciaal.

Maar natuurlijk is het maatwerk en stem ik mijn diensten af op jouw organisatie en wensen.

Oprechte aandacht voor elkaar
Werknemers en werkgevers gaan gewoonlijk alleen een arbeidscontract aan, een juridisch contract waarin je de ‘harde’ zaken met elkaar vastlegt. Zeker zo belangrijk zijn de ‘zachte’ zaken die je samen kunt afstemmen. Hiervoor is het individu belangrijk. Wie is dit? Wat heeft deze persoon nodig om goed en gezond te kunnen (blijven) functioneren? Draagt hij of zij werkelijk verantwoordelijkheid? Hoe communiceer je met elkaar? In de communicatie valt nog veel te winnen. Oprechte aandacht voor elkaar en verbinding zijn de basis om een goede effectieve samenwerking tot stand te brengen. Een werknemer die verbinding voelt met zijn omgeving draagt bij aan een positief bedrijfsresultaat.

Eigenaarschap
Iedere persoon heeft een andere gedragsstijl en andere behoeftes, dat maakt het moeilijk om een pasklare oplossing te bieden voor iedereen. Tegelijkertijd is het eigenaarschap van de werknemer heel belangrijk. Hoe je dit kunt bereiken, leg je bijvoorbeeld met elkaar vast. Je maakt afspraken over arbeidsverhoudingen en de betekenis die werknemer en werkgever hieraan geven. Ook kun je de werknemer laten omschrijven welke kennis en kunde hij aanbiedt en welke persoonlijke (ontwikkel)doelen hij heeft.

Zeven werkwaarden
We benoemen samen 7 werkwaarden die je voor elke persoon concreet kan invullen:
1. Gebruik van eigen kennis en vaardigheden
2. Ontwikkelen van eigen kennis en vaardigheden
3. Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen met betrekking tot het werk
4. Betekenisvolle relaties aangaan met collega’s en klanten
5. Eigen doelen kunnen stellen en nastreven
6. Een goed inkomen verdienen
7. Creëren van iets waardevols.